تبلیغات
دکلمه - بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثهء عشق تر است.
گوش کن.

جاده صدا می زند از دور قدمهای تو را.

چشم تو زینت تاریکی نیست.

پلکها را بتکان. کفش به پا کن و بیا.

وبیا تا جایی

که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد.

و زمان روی کلوخی بنشیند با تو.

و مزامیر شب اندام تو را

مثل یک قطعهء اواز به خود جذب کند.

پارسایی است در انجا که تو را خواهد گفت:

بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثهء عشق تر است.


                                                                                              سهراب جان سپهری


  • پاپو مارکت
  • گیره
  • کارت شارژ همراه اول