تبلیغات
دکلمه - جملاتی از بزرگان
تاریخ : شنبه 29 تیر 1392 | 02:18 ب.ظ | نویسنده : سهراب چوبداری
آبراهام لینكلن:
* همه كس می توانند بدبختی را تحمل كنند، اگر می خواهید اخلاق كسی را امتحان كنید به او قدرت بدهید.

آلفرد دوموسه:
* آدمی شاگردی است كه درد و اندوه او را تعلیم می دهد و هیچكس بدون احساس این معلم قادر به شناسایی خود نیست.

آناتول فرانس:
* هیچ عیب ندارد كه شما فهیم و فیلسوف باشید، ولی اگر هستید طوری رفتار كنید كه كسانی كه با شما حرفی میزنند شما را به سادگی خودشان تصور كنند.
* هرگز با احساساتی كه از اولین برخورد نسبت به كسی پیدا می كنید نسنجیده اعتماد نكنید.
* خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگی است.

آنتوان چخوف:
* انسان همان است كه خود باور می كند.

آنده ژید:
* هركس باید راه زندگی خودش را پیدا كند و از آن راه برود، نه از راه زندگی دیگری.
ابن سینا:
* هرچه را شنیدی مادام كه دلیلی بر خلاف آن نداری ممكن بدان.

ابوالفضل بیهقی:
* مردان بزرگ نام بدان گرفتند كه چون بر دشمن دست می یافتند، نیكویی می كردند و از او درمی گذشتند.

ادوارد گیبن:
* بادها و امواج سهمگین پیوسته طرف قابلترین ملاحان هستند.

استاندال:
* در تنهایی و عزلت هرچیزی را می توان كسب كرد به استثنای شخصیت.

اسپینوزا:
* فقط تا حدی به لذت و تفریح بپرداز كه برای حفظ تندرستی ات لازم باشد.

اسكار وایلد:
* همیشه دشمنان خود را ببخش چیزی بیش از این آنها را ناراحت نمی كند.
امرسون:
* اعتماد به نفس اولین راز كامیابی است.

امیل زولا:
* تا به حال بیشتر كسانی موفق شده اند كه كمتر تعریف شنیده اند.

اونوره دوبالزاك:
* استعداد شگرف بدون اراده آهنین معنی و مفهومی ندارد.

باسیل والش:
* اگر ندانید به كا می روید چگونه توقع دارید با آنجا برسید...؟!


  • پاپو مارکت
  • گیره
  • کارت شارژ همراه اول