تبلیغات
دکلمه - تنهایی
تاریخ : چهارشنبه 26 تیر 1392 | 07:21 ب.ظ | نویسنده : سهراب چوبداری
رفته بودم سر حوض تا ببینم شاید،

عکس تنهایی خود را در آب...

 آب در حوض نبود ماهیان می گفتند:

 هیچ تقصیر درختان نیست ظهر دم کرده تابستان بود پسر روشن آب،

 لب پاشویه نشست و عقاب خورشید، آمد اورا به هوا برد که برد

  • پاپو مارکت
  • گیره
  • کارت شارژ همراه اول