تبلیغات
دکلمه - چند قطعه زیبا
تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392 | 09:18 ق.ظ | نویسنده : سهراب چوبداری

کدامـــین چشــــــمه ســمی شــد کـه آب ازآب میترسد؟


کـــه حتــــی ذهــــــن ماهیــــگیر از قــــلاب میـــــترســد؟


گرفــــــته دامـــــــــن شــــــب راغبــــاری آنـــــچنان برهـم


که پلـــک ازچشـــم، چشم از پلک وپلک ازخواب مــیترسد*****درکلبه ما ســـــــفره ارباب و فقــــیرانه جــــــدا نیــــــست


در حلقــــه ما جنـــگ و جدالی به ســر شاه و گدا نیست


ما مطرب عشقیم در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست


ای زاهــــــد دیوانه واکن در میخانه می زن دو سه پیمانه


کــــــــه نـــاخــــــورده مـــی و رفــــــتــــــه ز هـــوشـــیم*****


بـــــــــه تـــــــــو ســــــــوگنــــد و بـــــه نـــــذر گل ســرخ


و بــــــه پـــــــروانــــــه كــــــه در عشــــــق فنـــا میگردد،


زنـــــــــــدگی زیبــــــــــا نیـــــست آنـچه زیــــباست تویی


یــــــادمـــــــان باشــــــد از ایـــــــن غـــمكده روزی برویم،


تـــــا كســـــــی عــــــــــطر تــــــــــو را حــــــس نــــــكند


و نـــــــدزدنـــــد تـــــــو را از مـــــنــــــو من هیــــــچ شوم،


*****  • پاپو مارکت
  • گیره
  • کارت شارژ همراه اول