تبلیغات
دکلمه - نیرنگ
تاریخ : پنجشنبه 22 فروردین 1392 | 05:34 ب.ظ | نویسنده : سهراب چوبداری
به من اونكه بدی آموخت تو بودی
تو بودی ،‌ تو بودی
منو آتیش زد و خود سوخت تو بودی
تو بودی ،‌ تو بودی
اون كه با تیر به زهر آلوده ی
عشق
دل و دیده به هم دوخت تو بودی
اون كه با شعبده بازی به نیرنگ
لب فریاد منو دوخت تو بودی
به من اونكه بدی آموخت تو بودی
تو بودی تو بودی
منو آتیش زده و خود سوخت تو بودی
آخر این قصه ی ما از خود ما از ابتدا پیدا بود
نیرنگ بود ریا بود
دشمن ما از خود ما هر
لحظه بین ما بود
از ما بود ،‌ با ما بود
تو منو به بازی تلخی كشوندی
كه ندونسته به انتها رسوندی
من به خواب تو ، تو جادو شده ی خواب
دشمن ما رو سر سفره نشوندی
اون كه دل به قصه ها باخت تو بودی
تو بودی ، تو بودی
خنمونو روی آب ساخت تو بودی
تو بودی ،‌ تو بودی
آخر این قصه ی ما ، از خود ما از ابتدا پیدا بود
نیرنگ بود ، رویا بود
دشمن ما از خود ما هر لحظه بین ما بود
تو بودی ،‌ تو بودی


  • پاپو مارکت
  • گیره
  • کارت شارژ همراه اول